Tìm Kiếm

19 tháng 3, 2016

Happy St. Joseph's Day
Chiều tối ngày 18/3/2016, Ban Đại Diện Ca Đoàn Thánh Linh cùng với một vài ca viên đã đến thăm Cha Giám Tỉnh Dòng ĐaMinh Việt Nam, Cha cũng là Cha sáng lập Ca Đoàn Thánh Linh của chúng con, Cha cố Giu-se Nguyễn Đức Hòa, O.P.
Chúng con đến thăm Cha cố Giuse cũng là dịp Cha vừa đi họp tại Rôma trở về, chúng con được nghe Cha kể chuyện Ngài được đi viếng thăm Tòa Thánh Vatican ở Rôma. Dù chỉ được nghe kể qua lời của Cha cố Giuse, nhưng chúng con cũng cảm nhận được rằng chính chúng con cũng được cùng Cha cố đến viếng thăm Tòa Thánh Vatican và tham quan 4 Vương Cung Thánh Đường nổi tiếng tại Rôma
Chúng con đến Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Cả Giuse của Ngài.
Chúng con đã đến thăm Cha Giuse Lưu Công Chỉnh, O.P. là Cha Bề Trên Tu Viện Alberto-Cha Chánh xứ Giáo xứ ĐaMinh Ba Chuông để Chúc Mửng Lễ Bổn Mạng Thánh Cả Giuse của Ngài.Sau cùng, chúng con đã đến thăm và Chúc Mửng Lễ Bổn Mạng Thánh Cả Giuse Cha Giuse Phạm Quốc Văn, O.P. , Cha phụ trách dâng Thánh Lễ Tiếng Anh tuần thứ 3 mỗi tháng của Ca Đoàn Thánh Linh chúng con.
May blessed Saint Joseph, whom God trusted to care for his household,
guard you and guide you in all your ways!
Happy Feast!


Và các bạn ca viên:
Nguyễn Trường Sơn
Đào Anh Tuấn
Hoàng Ngọc Đức


The Holy Spirit Choir