Tìm Kiếm

7 tháng 3, 2016

Con là Lã Bình Khanh


Con chào ông cố Phanxico Xavie Nhứt, các bà, các bác và các cô chú Gia Đình Thánh Linh kính mến !
Con là Lã Bình Khanh, là con trai của bố Phê-rô Lã Quang Bình và mẹ Maria Nguyễn Vũ Mai Quỳnh.


Con rất vui vì được gặp bà Chi, bà Khanh, bác Tố, bác Thanh Vân và cô Phương...


Con xin các ca viên của Gia Đình Thánh Linh cầu nguyện cho gia đình nhỏ của con nhé!
Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho chúng con.

Con Lã Bình Khanh.