Tìm Kiếm

18 tháng 10, 2013

Đức Thánh Cha Tiếp Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh

(The Holy Father Receives the Master of the Order)
Thứ Hai, ngày 9.9.2013, cha bề trên Tổng Quyền Dòng Đa Minh, Bruno Cadoré, đã có buổi gặp gỡ riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô tại Tông Cung của Tòa Thánh Vatican. Đây là buổi gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa cha Tổng Quyền và Đức Thánh Cha Phanxicô, người vừa được bầu chọn làm Giám Mục Rô-ma vào ngày 13.3.2013.
Đức Thánh Cha tiếp đón cha Bruno rất nồng hậu với đầy đủ những nghi thức tiếp kiến thường lệ.
Đầu mùa Hè vừa rồi, cha Tổng Quyền đã viết thư cho Đức Thánh Cha nói về Tổng Hội Trogir và Đức Thánh Cha đã đáp lời thông qua Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, rằng ngài cầu chúc Tổng Hội gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.
Nhân cơ hội gặp gỡ với Đức Thánh Cha, cha Bruno đã cám ơn ngài về những lời cầu chúc tốt đẹp ấy, và cũng cảm ơn ngài về việc ngài đã ban phép lành Tòa Thánh cho Tổng Hội Trogir cũng như toàn thể Gia Đình Đa Minh.
Đây là dịp thuận lợi để cha Tổng Quyền bàn hỏi với Đức Thánh Cha về những cuộc hội thảo và quyết định đã diễn ra tại Tổng Hội Trogir, cha Tổng Quyền đã trình lên Đức Thánh Cha một bản Công Vụ từ Tổng Hội. 

Trong cuộc gặp gỡ này, Cha Bruno cũng đã nói về sự khát khao của Dòng là muốn phục vụ Hội Thánh, đặc biệt là trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng thông qua đặc sủng Dòng. Ngài cũng chia sẻ với Đức Thánh Cha về những hy vọng của mình đối với sứ vụ đào tạo các anh em và sự sẵn sàng đáp trả từ các anh em cho sứ vụ trong Hội Thánh. Hai vị đã cùng nhau chia sẻ về sự hiện diện của cộng đoàn tu trì ngay tại các Giáo Hội địa phương và sự tự do thanh thoát đi ra khỏi những tháp ngà kiên cố ấy để can đảm lên đường đáp ứng những nhu cầu mới mẻ. Ngoài ra, các vị cũng bàn đến việc Dòng dấn thân cho sứ vụ học hỏi thần học và sự liên kết giữa các trung tâm học hỏi và nghiên cứu với sứ vụ tông đồ và mục vụ của Dòng.
Cha Bruno cũng cho Đức Thánh Cha biết về những ngày mừng kỷ niệm Dòng được tổ chức đặc biệt vào năm 2016 và Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự sẵn sàng và bảo đảm với cha Tổng Quyền rằng ngài sẽ có mặt trong buổi kỷ niệm nào đó của Dòng vào năm 2016.
Đức Thánh Cha và cha Tổng Quyền Dòng chào tạm biệt nhau và hy vọng một cuộc hẹn sắp tới sẽ vào Thứ Tư Lễ Tro năm 2014 tại Vương CungThánh Ðường Santa Sabina.

Fr. Vivian Boland, OP

Fr. Martin TT, OP. chuyển ngữ (gxdaminh.net)