Tìm Kiếm

23 tháng 10, 2013

Tháng Mân Côi

“Có một thói quen cao đẹp của người tín hữu trong suốt tháng 10 là tháng dành để kết những tràng Chuỗi Mân Côi thành những vòng hoa thiêng liêng dâng lên Mẹ Chúa Kitô.” (Đức giáo hoàng Phaolô VI, Thông điệp Christi Matri, 15/09/1966, số1).Đọc kinh Mân Côi, chúng ta nhận thấy có Mẹ đồng hành trong cuộc sống vì "ai đến với Mẹ chẳng về tay không bao giờ".
Kinh Mân Côi không những cầu cho người đọc mà còn là nhịp cầu thân ái của những người Kitô với nhau. Mong rằng kinh Mân Côi sẽ là lời kinh cửa miệng của các con Thiên Chúa "khi nay và trong giờ lâm tử".


Siêng năng lần chuỗi Mân Côi với lòng nhiệt thành; nhờ đó, mỗi người tìm được bình an, hạnh phúc trong cuộc sống riêng cũng như trong gia đình, trong cộng đoàn.

Ảnh: Duy Trung - Công Sơn