Tìm Kiếm

25 tháng 10, 2013

Chương trình Phụng vụ tháng 11.20131. Tuần cửu nhật kính thánh Martinô
Thời gian: Từ 25.10 đến 02.11. 2013, bắt đầu từ 14g15
Phụ trách: Giáo họ Thánh Martinô
2. Tĩnh tâm mừng kính Thánh Martinô
Thánh lễ 17g30 : Thứ Ba ,Tư, Năm (29,30,31.10.2013)
(Sau Thánh lễ thứ Năm có hôn kính thánh tích thánh Martinô)
3. Thứ Sáu : Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11.2013)
- Lễ 1 : 5g00                         - Lễ 3 : 17g30          
- Lễ 2 : 6g00                          - Lễ 4 : 19g00
Ghi chú : Có thể viếng nhà thờ từ trưa ngày 01.11 đến tối ngày 02.11 hoặc viếng Nghĩa trang hay Từ đường từ 01.11 đến 08.11 lãnh ơn đại xá và nhường cho các linh hồn. 
4. Thứ Bảy:   Cầu cho Các Tín Hữu đã qua đời (02/11/2013)
- Lễ 1 : 5g00            - Lễ2 : 6g00 (Từ đường)             
- Lễ 3 : tại Nghĩa trang Giáo xứ
+ 7g30 : Khởi hành tại Giáo xứ Đaminh
+ 8g30 : Thánh lễ đồng tế tại Nghĩa trang
+ Chủ tế : Cha Giám Tỉnh
 - Lễ 4: 17g30
 5. Chúa nhật : Mừng Kính Thánh Martinô (03/11/2013)                        
(Các Thánh lễ theo giờ thường lệ ngày Chúa Nhật)
 19g00 : Thánh lễ đồng tế
+ Chủ lễ : Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
+ Rước kiệu Thánh Martino                                          
6. Thứ Ba: Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (05/11/2013)
- 17g30 : Thánh Lễ đồng tế
+ Chủ lễ : Cha Bề trên Chánh xứ
+  Rước kiệu Các Thánh Tử Đạo Hải Dương      
7. Thứ Sáu: Lễ Thánh Albertô : (15/11/2013) Bổn Mạng Tu Viện Albertô & Ca đoàn Albertô     
- 05g00 : Thánh lễ đồng tế
- Chủ tế: Cha Bề trên Chánh xứ         
8. Chúa nhật ( 17/11/2013) Mừng kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  
Các Thánh Lễ như giờ thường lệ ngày Chúa Nhật
   - 17g30 : Thánh lễ đồng tế (Bổn mạng Hội đồng Mục vụ)
   - Chủ lễ : Cha Bề trên Chánh xứ
Ngày 20 tháng 10 năm 2013
TM/ Hội đồng Mục vụ     
Đaminh Nguyễn Văn Đích
Chủ tịch