Tìm Kiếm

30 tháng 10, 2013

Lòng sùng kính Thánh Martinô tại Pêru

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Thánh Martinô được suy tôn Hiển thánh, quý cha quý thầy Đaminh tại Pêru tổ chức những chuyến hành hương cho Thánh Nhân đi khắp đất nước Pêru. Dường như, tới đâu, Thánh Martinô cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt. Họ cố gắng để được gần Thánh Nhân, cố gắng để chạm được vào hòm Thánh tích.

Ở khắp nước Pêru, hình ảnh Thánh nhân được trưng bày, tôn kính. Với người dân Pêru, Thánh Martinô là niềm tự hào của họ, họ coi những Thánh tích của Thánh Nhân là di sản của quốc gia. BBT giới thiệu trích đoạn video trong những chuyến hành hương này:

(Theo gxdaminh.net)