Tìm Kiếm

25 tháng 10, 2013

Tuần Cửu Nhật kính Thánh MartinôĐể chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng đại lễ kính thánh bổn mạng, nhằm suy niệm học hỏi và noi gương các nhân đức của thánh nhân, Ban Điều hành Giáo họ Thánh Martinô có tổ chức Tuần Cửu Nhật kính Thánh Martin De Porres:
  • Địa điểm: Đài Thánh Martinô trong nhà thờ.
  • Giờ kinh nguyện mỗi ngày: từ 14g20 đến 15g00.
  • Ngày khởi sự: Thứ Sáu 25-10-2013.
  • Ngày kết thúc: Thứ Bảy 02-11-2013.
(Đặc biệt ngày bế mạc có nghi thức rước kiệu và thánh lễ tạ ơn lúc 15g00)
Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông tham dự.
TM Ban Điều hành Giáo họ Thánh Martinô
Trưởng Ban
Giuse Dương Minh Thanh