Tìm Kiếm

30 tháng 10, 2013

27/10

Các bạn ơi! Thánh lễ Chúa Nhật vừa qua, chúng ta có phần thu âm... Cùng nghe lại để rút kinh nghiệm nhé!