Tìm Kiếm

6 tháng 8, 2013

Rio 2013: Các giám mục với điệu flash mob

Hòa với niềm vui của giới trẻ, các giám mục đến JMJ Rio 2013 như được trẻ lại và cũng chịu chơi đến cùng.

Xin giới thiệu với cộng đoàn clip các đức giám mục tại Đại hội giới trẻ thế giới tại Brasil cũng nhiệt tình múa điệu flash mob, chào mừng đức thánh cha Phanxicô, theo sự hướng dẫn của các bạn trẻ.


Và đây là phiên bản khác của giới trẻ:


(Theo gxdaminh.net)