Tìm Kiếm

10 tháng 8, 2013

May God grant you a grace-filled Feast day (August)

08/08: Thánh Đa Minh
Nguyễn Minh Trí
Đào Ngọc Mai
15/08: Maria Đức Mẹ Mông Triệu
Ngô Thị Thanh Vân
Nguyễn Đăng Hồng Anh
Hoàng Kim Anh
Phạm Ngọc Bảo Anh
Vũ Huyền Linh Chi
Nguyễn Hoàng Quỳnh Dung
Hoàng Linh Phương
Nguyễn Thị  Phượng
Nguyễn Loan Thanh