Tìm Kiếm

23 tháng 8, 2013

Rèn luyện thân thể. Tinh thần. Trí óc.


RÈN LUYỆN  
THÂN THỂ.
TINH THẦN.
TRÍ ÓC.
                1. Rèn luyện thân thể
                     Đại cương
      
Đi bộ
      
Đi xe đạp
      
Xoa bóp
      
Taichi/Yoga/Khí công
       
Bơi lội
             2. Tập luyện tinh thần/trí ó
                     Thiền
  Rèn luyện trí óc

 3. Tâm linh
(Sưu tầm)