Tìm Kiếm

31 tháng 8, 2013

Lễ tuyên khấn 2013- Giáo xứ Đa Minh


    Thánh lễ tuyên khấn trọn đời của 13 Tân Khấn Sinh -Giáo xứ Đa Minh  15-8-2013


Đại diện Ca Đoàn Thánh Linh chúc mừng thầy Phêrô Mai Viết Độ trong ngày tuyên khấn trọn đời.