Tìm Kiếm

24 tháng 8, 2013

My Wife Doesn't Work

Conversation between a Husband (H) and a Psychologist (P):
P : What do you do for a living Mr. Bandy ?
H : I work as an Accountant in a Bank.
P : Your Wife ?
H : She doesn't work. She's a Housewife only.
P : Who makes breakfast for your family in the morning?
H : My Wife, because she doesn't work.
P : At what time does your wife wake up for making breakfast?
H : She wakes up at around 5 am because she cleans the house first before making breakfast.
P : How do your kids go to school?
H : My wife takes them to school, because she doesn't work.
P : After taking your kids to school, what does she do ?
H : She goes to the market, then goes back home for cooking and laundry. You know, she doesn't work.
P : In the evening, after you go back home from office, what do you do ?
H : Take rest, because i'm tired due to all day works.
P : What does your wife do then ?
H : She prepares meals, serving our kids, preparing meals for me and cleaning the dishes, cleaning the house then taking kids to bed.

Whom do you think works more, from the story above ???
The daily routines of your wives commence from early morning to late night. That is called 'DOESN'T WORK' ??!!
Yes, Being Homemakers do not need Certificate of Study, even High Position, but their ROLE/PART is very important!
Appreciate your wives. Because their sacrifices are uncountable. This should be a reminder and reflection for all of us to understand and appreciate each others roles.


VỢ TÔI KHÔNG LÀM VIỆC
Cuộc trò chuyện giữa người chồng (C) và nhà tâm lý (T) 

T: Này anh bạn, anh làm gì sống?

C: Tôi làm kế toán trong ngân hàng.

T: Còn vợ anh? Công việc của nàng?

C: Nàng thất nghiệp, chỉ lo nội trợ. 

T: Mỗi sáng ai dọn anh dùng bữa?

C: Vợ tôi, vì chẳng bận việc gì.

T: Nàng làm bữa lúc mấy giờ sáng ?

C: Nàng thức dậy chừng 5 giờ sáng, quét nhà xong là dọn bữa sẵn.

T: Làm sao các con anh đến trường?

C: Vợ tôi vẫn dẫn chúng như thường, vì nàng không phải đi làm việc.

T: Lo con xong, nàng làm gì tiếp?

C: Nàng đi chợ, giặt ủi, nấu ăn, vì nàng rảnh, không bận việc làm.

T: Rồi buổi chiều sau khi tan sở anh làm gì ngay chỗ anh ở?

C: Lẽ dĩ nhiên tôi chỉ nghỉ ngơi vì cả ngày làm việc mệt rồi.

T: Thế lúc đó chị nhà cũng nghỉ?

C: Không, vợ tôi làm việc chăm chỉ, hết tắm con, dọn bữa, lau nhà xong dọn dẹp, rửa bát, pha trà; sau đó bà đưa con đi ngủ.   

Bây giờ xin các bạn đáp thử ai là người làm việc nhiều hơn???

Thưa các ông chồng, xin làm ơn, tại sao nghỉ vợ không làm việc khi suốt ngày thở hơi không kịp từ rất sớm cho mãi tới khuya???

Vâng, nội trợ không cần bằng nghề ngay chức cao cũng không cần thiết nhưng họ là quan trọng đặc biệt!

Hãy biết ơn vợ bạn trong nhà, bởi sự hy sinh nếu tính ra bạn sẽ khó lòng để kể hết.

Ở đây muốn nhắc bạn phải biết trân trọng vai trò của vợ mình.

Nguyễn Tường, NY Jul 31, 2013