Tìm Kiếm

27 tháng 5, 2013

Jesus, My Lord, My God, My All
Ôi Bí Tích Ngọt ngào, chúng con yêu mến Ngài.
Xin làm cho chúng con yêu Ngài nhiều hơn nữa!


Bài thánh ca nói về Thánh Thể này được viết bởi cha William Faber. Cha William Faber là người bạn của Ven. John Henry Newman. Cha Faber là một giáo sĩ nổi bật trong Giáo hội Anh Giáo, là người đã cải sang đạo Công giáo trong thời kỳ giữa Phong trào Oxford. Ngài đã viết một số bài thánh ca, trong đó có bài thánh ca rất phổ biến “Đức Tin của cha ông chúng ta" (“Faith of Our Fathers”)