Tìm Kiếm

3 tháng 6, 2012

Hỏi đáp về Thánh lễ và Thánh ca

(Q&A on Holy Mass and Church Hymn with Fr. Francis Nguyen, O.P.)

 Cám ơn Quí Vị đã ghé xem trang.
Chuyên mục đang trong giai đoạn hoàn chỉnh.
Quí Vị vui lòng để lại thông tin cần liên hệ theo mẫu, bằng cach Click vào link bên dưới