Tìm Kiếm

27 tháng 5, 2013

Immaculate Mary (Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội)
Lạy Mẹ Maria, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con ca ngợi Mẹ,
Mẹ ngự trị nơi huy hoàng với Chúa Giêsu, Vua chúng con!


Bài Thánh Ca này còn được gọi là bài "Hymn Lourdes," ca ngợi chiến thắng của Đức Mẹ. Bài này được viết bởi Abbe Gaignet theo một giai điệu dân ca truyền thống của Pháp. Bài này khi hát tại đền Đức Mẹ ở Lộ Đức, có thể có đến 60 câu phiên khúc khác nhau!