Tìm Kiếm

27 tháng 5, 2013

Hail, Holy Queen, Enthroned Above (Kính Chào Nữ Hoàng Thiên Quốc)Hỡi các thiên thần cherubim, hãy ca bài ca khải hoàn,
Hỡi các thần seraphim, hãy hát với chúng tôi,
Trời và đất vang lên bài thánh ca:
Salve, salve, salve Regina!


Bài thánh ca Tiếng Anh cổ điển này thực sự là một bản dịch từ bài thơ cổ "Salve Regina Coelitum" của Sách Lễ Rôma. Nhờ việc giải thích sôi động của cô Whoopi Goldberg về bài thánh ca này trong bộ phim bộ phim "Sister Act" mà cô thực hiện, từ đó, bài thánh ca này được rất nhiều người, ngay cả những người không Công Giáo, rất ưu chuộng.