Tìm Kiếm

26 tháng 12, 2018

Hymns For The Holy Family Of Jesus, Mary and Joseph (Dec 30, 2018)

a) Entrance: ES #50 (41) - “Go, Tell It On The Mountain
b) Responsorial Psalm: EM pages 54-55
Ps 84:2-3, 5-6, 9-10


R. Blessed are they who dwell in your house, O Lord.
R. Lạy Chúa, phúc thay người cư ngụ trong thánh điện của Ngài.

  • How lovely is your dwelling place, O LORD of hosts! My soul yearns and pines for the courts of the LORD. My heart and my flesh cry out for the living God. R/
Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái! Hồn con khao khát mòn mỏi mong được tới khuôn viên đền vàng của Chúa. Cả cõi lòng và tấm thân con những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng. R/

  • Happy they who dwell in your house! Continually they praise you. Happy the men whose strength you are! Their hearts are set upon the pilgrimage. R/
Phúc thay người ở trong thánh điện của Ngài, luôn luôn được hát mừng Ngài! Phúc thay kẻ lấy Ngài là sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương! R/

  • O LORD of hosts, hear our prayer; hearken, O God of Jacob! O God, behold our shield, and look upon the face of your anointed. R/
Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, xin đoái nghe lời con cầu nguyện, xin lắng tai, lạy Chúa nhà Gia-cóp! Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt đấng Ngài đã xức dầu. R/

c) Offertory: ES #219 (296) - “Christify”


d) Communion: ES #49 (44) - “Hark! The Herald Angels Sing”e) Recessional: ES #60 (52) - “Hang Bê-Lem / In Bethlehem