Tìm Kiếm

25 tháng 8, 2018

Hymns for 21st Sunday in Ordinary Time - Year B (August 26, 2018)

a) Entrance: ES #142 - “Jesus Christ, You Are My Life”


b) Responsorial Psalm: EM page 202
Psalm 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21
R. Taste and see the goodness of the Lord.
R. Hãy nếm mà xem Chúa tốt lành biết bao.I will bless the LORD at all times; his praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the LORD; the lowly will hear me and be glad. R.
     Tôi sẽ không ngừng chúc tụng CHÚA, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì CHÚA xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. R.

The LORD has eyes for the just, and ears for their cry. The LORD confronts the evildoers, to destroy remembrance of them from the earth. R.
     CHÚA để mắt nhìn người chính trực, và lắng tai nghe tiếng họ kêu. CHÚA đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. R.

When the just cry out, the LORD hears them, and from all their distress he rescues them. The LORD is close to the brokenhearted; and those who are crushed in spirit he saves. R.
     Khi người công chính kêu lên, CHÚA đã nhậm lời và giải thoát họ khỏi mọi cơn nguy khốn. CHÚA gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm hồn thất vọng ê chề. R.

Many are the troubles of the just one, but out of them all the LORD delivers him; he watches over all his bones; not one of them shall be broken. R.
     Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng CHÚA giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được CHÚA giữ gìn, dầu một khúc cũng không giập gãy. R.

c) Offertory: ES #291 - “The God Of All Grace”


d) Communion: ES #327 - “We Belong To You”


e) Recessional: ES #293 - “Companions On The Journey”