1 thg 9, 2017

Chúc Mừng Lễ Bổn Mạng Ca Viên Tháng 9


Prayer to Saint Michael the Archangel

Prince of the heavenly hosts,
conqueror of the infernal dragon,
you received from God the strength and power
to destroy through humility
the pride of the powers of darkness.
We implore you help us to true humility of heart,
to unshakable fidelity,
to fulfill the Will of God and to
fortitude in sufferings and trials.
Help us to stand before the judgment seat of God.
Amen.

Michael Tống Vĩnh Lộc
Maria Raphael Trương Thị Mai Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quí Vị cần liên hệ các mục Hỏi Đáp xin vui lòng để lại thông tin tại đây, Các Cha phụ trách sẽ hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn