Tìm Kiếm

1 tháng 9, 2017

Hymns for Twenty-second Sunday in Ordinary Time A (September 3, 2017)


a) Entrance: Sing A New Song (ES #289)b) Responsorial Psalm: EM Pages 189-190


Responsorial Psalm (Ps 63:2, 3-4, 5-6, 8-9)

R/ My soul is thirsting for you, O Lord my God.
R/ Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, linh hồn con khao khát Ngài.

O God, you are my God whom I seek; for you my flesh pines and my soul thirsts like the earth, parched, lifeless and without - wa-ter. R/
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước. R/

Thus have I gazed toward you in the sanctuary to see your power and your glory, For your kindness is a greater good than life; my lips shall glo-rify - you. R/
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. R/

Thus will I bless you while I live; lifting up my hands, I will call upon your name. As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied, and with exultant lips my mouth shall - praise - you. R/
Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. R/

You are my help, and in the shadow of your wings I shout for joy. My soul clings fast to you; your right - hand - upholds me. R/
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì. R/


c) Offertory: Our Blessing Cup (ES#153)d) Communion: The Supper of the Lord (ES #161)e)  Recessional: Here I Am, Lord (ES #200)