Tìm Kiếm

4 tháng 8, 2017

Một số hình ảnh của anh Cường tại Philippines

Anh Cường chụp ảnh lưu niệm cùng với Cha người nước ngoài tại PhilippinesTheo như thông tin anh Cường cho biết là: Ảnh vừa mới được mặc áo Dòng và đang ở Nhà Tập.
Anh Cường nói có thể được chuyển sang Châu Phi để phục vụ và truyền giáo tại đó ạ.

Cha Phanxico và toàn thể Ca viên Ca đoàn Thánh Linh vẫn luôn cầu nguyện cho anh Cường.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho anh Cường những Ân Sủng mà Anh cần để giữ lòng trung thành với Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

The Holy Spirit Choir