Tìm Kiếm

14 tháng 8, 2017

Chúc Mừng Thành Viên Ca Đoàn Thánh Linh Khấn Dòng Đa Minh

Viên ngọc quý Chúa đang trui nén

Ca đoàn Thánh Linh đã có 4 thành viên đang tu tập tại 4 dòng tu khác nhau.

Hôm nay 14-8-2017, 1 trong 4 viên ngọc đó là anh Gioan Baotixita Thanh Tuấn đã được tuyên khấn lần đầu tại Đền Thánh Martino Biên Hòa, Đồng Nai.

Một số ca viên như chị Hồng Hà, chị Diệp, chị Khanh, Cúc, Kim, Bảo Linh, 2 thân phụ của Kim và Linh Phương cùng cô Nguyệt (em Cha) và người viết đã hân hạnh tháp tùng Cha Francis đến đền Thánh Martino tham dự Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu của Thanh Tuấn.

Xe khởi hành từ nhà thờ Ba Chuông lúc 4 giờ 30 phút sáng, sương mai còn đang đọng trên muôn ngàn cây cối xe đi qua, Tôi tưởng chừng như muôn ngàn hoa đang còn say giấc đêm nồng, thấy Đoàn chúng tôi đi qua đã hé môi đón cười chào đón những thành viên đang trên đường tiến bước đến Đền Thánh để chia sẻ niềm vui bất tận của Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn trong bộ đồ áo dòng tinh khôi trắng đen ra đến cổng đón Cha Francis và chúng tôi.

Thánh Lễ Khấn Dòng được Cha Giám Tỉnh chủ tế thật trang nghiêm và cảm động.

Sau Thánh Lễ, chúng tôi được chụp hình với Thanh Tuấn để kỷ niệm.
Từ đây xin được gọi là Thầy.

Thầy Tuấn ơi, Thầy đã bỏ mọi sự trên đời để theo Chúa nhất là người Mẹ hiền mà trước Thánh Lễ Thầy đã thưa với Cha Francis là xin phép tạm chào để đi tìm Mẹ!

Cầu xin Chúa Thánh Thần là quan thầy của Ca Đoàn Thánh Linh, trong ca đoàn nầy Thầy là một thành viên, luôn tuôn đổ trên Thầy mọi ơn cần thiết để Thầy vững bước trên con đường hiến dâng mà Thầy đã chọn.

Maria Nguyễn Thị Báu