Tìm Kiếm

7 tháng 7, 2017

Hymns for Fourteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 9, 2017)


a) Entrance: ES #122 - Now Is The Timeb) Responsorial Psalm: EM page 168


  • Responsorial Psalm (Ps 145:1-2, 8-9, 10-11, 13-14)
R/ I will praise your name for ever, my king and my God.
R/ Con sẽ chúc tụng danh Thánh Chúa muôn đời, Vua của con và Chúa của con.

I will extol you, O my God and King, and I will bless your name forever and ever. Every day will I bless you, and I will praise your name forever and e-ver. R/
Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời. R/

The LORD is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. The LORD is good to all and compassionate toward all his - worksR/
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. R/

Let all your works give you thanks, O LORD, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your - mightR/
Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. R/

The LORD is faithful in all his words and holy in all his works. The LORD lifts up all who are falling and raises up all who are bowed - downR/
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên. R/


c) Offertory: ES #219 - Christifyd) Communion: ES #161 - The Supper Of The Lorde) Recessional: ES #286 - Did You Know