Tìm Kiếm

14 tháng 7, 2017

Hymns for Fifteenth Sunday In Ordinary Time - Year A (July 16, 2017)


a) Entrance: ES #136 - Sing To The Mountainsb) Responsorial Psalm: EM page 170


  • Responsorial Psalm (Ps 65:10, 11, 12-13, 14)
R/ The seed that falls on good ground will yield a fruitful harvest.
R/ Lời Chúa rơi vào đất tốt sẽ khai hoa kết trái nhiều.

You have visited the land and watered it; greatly have you enriched it. God’s watercourses are filled; you have prepared the - grain. R/
Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phúc túc giàu sang, suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

Thus have you prepared the land: drenching its furrows, breaking up its clods, Softening it with showers, blessing its - yield.R/
Tưới từng luống san từng mô đất, khiến dầm mưa cho hạt nảy mầm.

You have crowned the year with your bounty, and your paths overflow with a rich harvest; The untilled meadows overflow with it, and rejoicing clothes the - hillsR/
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi. Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ, cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh.

The fields are garmented with flocks and the valleys blanketed with grain. They shout and sing for -joyR/
Chiên cừu phủ trắng đồng xanh, lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào, câu hò tiếng hát trổi cao.

c) Offertory: ES #298 - All Good Gifts


d) Communion: ES #209 - These Alone Are Enoughe) Recessional: ES #284 - Prayer Of St. Francis