Tìm Kiếm

16 tháng 2, 2016

Đức Phanxicô chọn 1071 thừa sai Lòng thương xót

Đức Phanxicô chọn 1071 thừa sai Lòng thương xót
Ngày 9 tháng 2 Đức Phanxicô sẽ gặp 900 thừa sai của Lòng thương xót hiện diện tại Rôma để dự Lễ Tro. Ngày 10 tháng 2, trong buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô ngài sẽ gởi họ đi sứ vụ để họ loan báo nét đẹp của lòng thương xót Chúa và để họ là những “cha giải tội khiêm tốn và khôn ngoan, có thể rộng lượng tha thứ cho những ai đến tòa giải tội,” Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Tân phúc âm hóa tuyên bố như trên vào ngày thứ sau 29 tháng 1-2016.
Mới đầu có 800 linh mục hay giám mục danh dự nhưng cuối cùng có 1071 linh mục các địa phận hoặc các tu sĩ, đặc biệt các huynh đệ hèn mọn. Rất nhiều người tự nguyện nhưng Tòa Thánh phải đặt giới hạn cho các đơn xin, vì “để giữ nét đặc biệt của dấu hiệu nói lên tầm mức phi thường của sự kiện này”, Đức ông Rino Fisichella cho biết.
Các nhân chứng ưu tiên của Năm Thánh Lòng Thương Xót
Một vài linh mục đến từ những nước rất xa, đặc biệt như: Birmania, Liban, Trung Quốc, Bắc Hàn, Tanzania, Ả rập thống nhất, Israel, Burundi, Việt Nam, Zimbabwe, Lettonia, Đông Timor, Nam Dương, Thái Lan, Ai Cập. Cũng có các linh mục thuộc giáo phái đông phương để đại diện cho tất cả mọi thành phần của Giáo hội và để ở gần với từng giáo dân nhất.
Các linh mục này được Đức Phanxicô chọn, họ là “nhân chứng ưu tiên trong Giáo hội địa phương để đánh dấu nét phi thường của Năm Toàn Xá”, Đức ông cho biết. Họ có thể xá những tội mà bình thường thuộc phạm vi của Đức Giáo hoàng: phạm thượng đến các vật dụng thánh, giải tội cho người đồng lõa của mình, phong giám mục mà không có quyền của Tòa Thánh, vi phạm trực tiếp đến bí mật tòa giải, hung bạo chạm đến Đức Giáo hoàng.
“Việc xá tội phá thai thuộc thẩm quyền giám mục chứ không thuộc riêng quyền Đức Giáo hoàng” Đức ông Fisichella cho biết. Trong Năm Toàn Xá này, mỗi giám mục sẽ quyết định để các Thừa sai của Lòng thương xót trực thuộc giáo phận xá tội cho những ai ăn năn vì đã phá thai.
Marta An Nguyễn chuyển dịch (phanxico.vn)