Tìm Kiếm

6 tháng 3, 2023

TĨNH TÂM MÙA CHAY-CHÚA NHỰT II MÙA CHAY NĂM A (05/03/2023)

 

Chủ đề 1: "LẮNG NGHE CHÚA GIÊ-SU" - Linh Mục Vinh-sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R
 Chủ đề 2: "TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI MẸ CỦA NGƯỜI CHA VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỨC TIN" (Số 172-177 và 287-290)- Linh Mục An-tôn Lê Quang Trinh, C.S.Sp.
Chủ đề 3: "XIN CHO NHAU CHÚT THỜI GIAN"- Linh Mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.
HỒI TÂM VÀ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HOÀ GIẢI - Linh Mục Vinh-sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R chủ sựTHÁNH LỄ TĨNH TÂM MÙA CHAY "LẮNG NGHE CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ"


SINH HOẠT CHUNG - HỎI VÀ GIẢI ĐÁPCHỤP HÌNH LƯU NIỆM


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp