Tìm Kiếm

24 tháng 4, 2020

Đeo Khẩu Trang Giúp Phòng Lây Nhiễm

Vui lòng theo dõi lời khuyên của Bác Sĩ Sanjay Gupta, chuyên trách mục y học của đài truyền hình CNN:


https://edition.cnn.com/videos/health/2020/04/23/sanjay-gupta-wearing-masks-facial-coverings-benefits-ebof-pkg-vpx.cnn/video/playlists/coronavirus/ 

Cảm ơn Anh Chị Em.
P.X. Nhứt