Tìm Kiếm

1 tháng 4, 2020

Đề tài 12: Thiên Chúa là Đấng ban cho muôn loài món quà đời sống


Đề tài 12: Thiên Chúa là Đấng ban cho muôn loài món quà đời sống (Xc Ga 1:1-4)
Từ bụi đất, từ một khối đất vô hồn, Thiên Chúa tạo thành con người, thổi sinh khí và trao ban cho con người món quà cao quý là sự sống. Thiên Chúa còn yêu thương, tín nhiệm, chia sẻ, giao cho con người thẩm quyền quản lý, quản trị, chăm sóc vũ trụ càn khôn. Vậy, vai trò của con người trong địa vị quản lý, quản trị, chăm sóc, bảo vệ khu vườn sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban như thế nào? Trên thực tế, con người đã hành xử ra sao với tấm lòng yêu thương, nhân hậu vô biên vô tận của Thiên Chúa đã trao ban cho con người qua món quà đời sống? Kính mời quý thính giả theo dõi bài giảng của Linh Mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, với chủ đề “Thiên Chúa Là Đấng Ban Cho Muôn Loài Món Quà Đời Sống”, thực hiện tại nguyện đường Giáo Xứ Thánh Đa Minh, Ba Chuông. *** Đây là loạt bài giáo lý của Cha PX. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh thực hiện trên trang truyền thông AMEN Tv với chủ đề "Chúa ơi! Sao Chúa nỡ quên con!" (Xc Mt 27:46).
Mục đích ôn lại giáo lý cơ bản nhiều người Ki-tô hữu có thể quên, nên khi gặp khó khăn, đau khổ, lại quay ra trách ngược Chúa đã quên mình.
Các bài giảng sẽ bao gồm cả tín lý, luân lý, phụng vụ và giáo huấn xã hội (DoCat)…
Xin xem các đề tài trước:
Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD0f7UYU Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY29arO7Y Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlUk_hk8o Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://www.youtube.com/watch?v=CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k86cA-E Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoYEWLCLY Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9NNRwHg Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do https://www.youtube.com/watch?v=KjfTpYBMxAQ Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người https://www.youtube.com/watch?v=onVzZUdnqHo Đề tài 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người https://www.youtube.com/watch?v=wpvI76YIsmE Đề tài 11: Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu https://www.youtube.com/watch?v=TKDPrSHzlzU Đề tài 12: Thiên Chúa là Đấng ban cho muôn loài món quà đời sống https://www.youtube.com/watch?v=iMJsFLbjBcU