Tìm Kiếm

3 tháng 4, 2020

Đề tài 13: Thiên Chúa thành lập giao ước với loài người


Đề tài 13: Thiên Chúa thành lập giao ước với loài người (Xc St 12:1-8)
Thiên Chúa – Đấng chúng ta yêu mến, tin tưởng và tôn thờ – đầy quyền năng, đã sáng tạo nên vũ trụ càn khôn, nhưng Ngài đã “bỏ đi”, “vắng mặt” mặc cho các công trình sáng tạo của Ngài phụ thuộc vào các quyết định của con người? Thời nay, con người quá mải mê yên tâm, tự hào để trao phó sinh mạng của bản thân và vận mạng của dân tộc vào các siêu cường quốc kinh tế, quân sự, chính trị… Thế nhưng, bây giờ lại trở nên vô hiệu trước cơn đại dịch siêu vi corona Vũ Hán gây nên. Những dấu chỉ bất hạnh này cho thấy con người đã đi quá giới hạn cho phép của loài thụ tạo? Qua biến cố này, phải chăng, đây chính là lời nhắc nhở yêu thương vô biên của Thiên Chúa dành cho con người đừng quá tự phụ? Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Kính mời quý thính giả theo dõi bài giảng của Linh Mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, với chủ đề “Thiên Chúa Thành Lập Giao Ước Với Loài Người”, thực hiện tại nguyện đường Giáo Xứ Thánh Đa Minh, Ba Chuông.
*** Đây là loạt bài giáo lý của Cha PX. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh thực hiện trên trang truyền thông AMEN Tv với chủ đề "Chúa ơi! Sao Chúa nỡ quên con!" (Xc Mt 27:46). Mục đích ôn lại giáo lý cơ bản nhiều người Ki-tô hữu có thể quên, nên khi gặp khó khăn, đau khổ, lại quay ra trách ngược Chúa đã quên mình. Các bài giảng sẽ bao gồm cả tín lý, luân lý, phụng vụ và giáo huấn xã hội (DoCat)…
Xin xem các đề tài trước:
Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY... Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9... Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người https://youtu.be/onVzZUdnqHo Đề tài 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người https://youtu.be/wpvI76YIsmE Đề tài 11: Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu https://youtu.be/TKDPrSHzlzU Đề tài 12: Thiên Chúa là Đấng ban cho muôn loài món quà đời sống https://youtu.be/iMJsFLbjBcU Đề tài 13: Thiên Chúa thành lập giao ước với loài người (Xc St 12:1-8) https://youtu.be/_qCi-Ttr5mQ