Tìm Kiếm

14 tháng 4, 2020

Đề tài18: Thiên Chúa Dạy Con Người Bài Học Đầu Đời: Thờ Phượng Và Yêu Mến Người Là Một Đức Chúa Trời


Đề tài 18: Thiên Chúa Dạy Con Người Bài Học Đầu Đời: Thờ Phượng Và Yêu Mến Người Là Một Đức Chúa Trời Độc Nhứt (Xc Xh 20:2-11, Đnl 6:4-5; Mc 12:29-30; Ga 4:23-24) Đức Chúa Trời, Người Cha luôn yêu thương, không chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng con người về thể xác, mà còn lưu tâm giáo dục giúp họ phát triển trí tuệ, lương tri để đạt đến phẩm giá của một nhân vị toàn diện được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thánh Kinh cho biết Thiên Chúa giáo huấn con người ra sao, và đâu là bài học khai tâm căn bản con người được thụ giáo ngay từ thuở ban đầu? Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi bài giảng của Linh Mục P.X. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh, với chủ đề “Thiên Chúa Dạy Con Người Bài Học Đầu Đời: Thờ Phượng Và Yêu Mến Người Một Đức Chúa Trời” (Xc Xh 20:2-11, Đnl 6:4-5; Mc 12:29-30; Ga 4:23-24), thực hiện tại nguyện đường Giáo Xứ Thánh Đa Minh, Ba Chuông. ***
Đây là loạt bài giáo lý của Cha PX. Nguyễn Văn Nhứt, Dòng Đa Minh thực hiện trên trang truyền thông AMEN Tv với chủ đề "Chúa ơi! Sao Chúa nỡ quên con!" (Xc Mt 27:46). Mục đích ôn lại giáo lý cơ bản nhiều người Ki-tô hữu có thể quên, nên khi gặp khó khăn, đau khổ, lại quay ra trách ngược Chúa đã quên mình. Các bài giảng sẽ bao gồm cả tín lý, luân lý, phụng vụ và giáo huấn xã hội (DoCat)…
Xin xem các đề tài trước: Đề tài 1: Luật nhân quả - theo Kitô Giáo. https://www.youtube.com/watch?v=yCzYD... Đề tài 2: Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa https://www.youtube.com/watch?v=CyYY2... Đề tài 3: Quan điểm Kitô giáo về vấn đề bạo lực https://www.youtube.com/watch?v=QcdlU... Đề tài 4: Thẩm quyền của Thiên Chúa trên toàn cõi tạo thành https://youtu.be/CO8a58IICjA Đề tài 5: Thẩm quyền của Thiên Chúa đối với từng cá nhân con người https://www.youtube.com/watch?v=_Df3k... Đề tài 6: Thiên Chúa Chân Thật và Thiên Chúa giả tạo https://www.youtube.com/watch?v=3vCoY... Đề tài 7: Con Người được Thiên Chúa sáng tạo như một nhân vị (Xc Sáng Thế 1: 26-28) https://www.youtube.com/watch?v=iJRO9... Đề tài 8: Bốn quà tặng Thiên Chúa ban cho Con Người: Lý trí, tình yêu, lương tâm và tự do https://youtu.be/KjfTpYBMxAQ Đề tài 9: Cuộc hội ngộ giữa Thiên Chúa và con người https://youtu.be/onVzZUdnqHo Đề tài 10: Thiên Chúa Tự Giới Thiệu Với Loài Người https://youtu.be/wpvI76YIsmE Đề tài 11: Thiên Chúa là Đấng Tự Hữu https://youtu.be/TKDPrSHzlzU Đề tài 12: Thiên Chúa là Đấng ban cho muôn loài món quà đời sống https://youtu.be/iMJsFLbjBcU Đề tài 13: Thiên Chúa thành lập giao ước với loài người (Xc St 12:1-8) https://youtu.be/_qCi-Ttr5mQ Đề tài 14: Thiên Chúa ban luật pháp cho loài người https://youtu.be/x17S9gsCBog Đề tài 15: Thời gian của Thiên Chúa và thời gian của con người https://youtu.be/eQUtes1c9i8 Đề tài 16: Thiên Chúa không chịu giới hạn trong không gian https://youtu.be/YbZ9i238VXg Đề tài 17: Thiên Chúa không cần đến những tiện nghi sinh sống đời thường như con người https://youtu.be/3cuCU-P_XJY Đề tài 18: Thiên Chúa dạy con người bài học đầu đời: Thờ phượng và yêu mến một Đức Chúa Trời https://youtu.be/7yYOQIX3dU4