Tìm Kiếm

16 tháng 4, 2019

TUẦN THÁNH -- THÔNG BÁO GIỜ TẬP HÁT & GIỜ CHẦU THÁNH THỂ


  1. TUẦN NÀY, CA ĐOÀN THÁNH LINH TẬP HÁT VÀO LÚC 19 GIỜ NGÀY THỨ TƯ (17/04) VÀ THỨ NĂM (18/04) NHÉ CẢ NHÀ!
  2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19/04/2019), CA ĐOÀN THÁNH LINH sẽ tham dự cùng NHÓM KINH THÁNH CẦU NGUYỆN vào lúc 16g00 - 17g00.
    Thân mời Quý Cha cùng các Thành Viên Ca Đoàn, Thân Hữu tham dự GIỜ CHẦU THÁNH THỂ.
The Holy Spirit Choir