Tìm Kiếm

16 tháng 4, 2019

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ


CA ĐOÀN CHÚA THÁNH LINH sẽ tham dự cùng NHÓM KINH THÁNH CẦU NGUYỆN vào lúc 16g00 - 17g00 - THỨ SÁU TUẦN THÁNH (19/04/2019)
Thân mời Quý Cha cùng các Thành Viên Ca Đoàn, Thân Hữu tham dự GIỜ CHẦU THÁNH THỂ.

The Holy Spirit Choir