Tìm Kiếm

27 tháng 8, 2023

Hymns for the Twenty-second Sunday in Ordinary Time, Year A (September 3, 2023)

  -Entrance Hymn: ES # 192  "ALL THE ENDS OF THE EARTH"
 

-Responsorial Psalm (Ps 63:2, 3-4, 5-6, 8-9) - EM page 218 
FM     ACA/GAGF


R. (2b) My soul is thirsting for you, O Lord my God.
Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa 

O God, you are my God whom I seek;
for you my flesh pines and my soul thirsts
like the earth, parched, lifeless and without water.
R. My soul is thirsting for you, O Lord my God.
Xướng: Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước! 

Thus have I gazed toward you in the sanctuary
to see your power and your glory,
for your kindness is a greater good than life;
my lips shall glorify you.
R. My soul is thirsting for you, O Lord my God.
Xướng: Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.

Thus will I bless you while I live;
lifting up my hands, I will call upon your name.
As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied,
and with exultant lips my mouth shall praise you.
R. My soul is thirsting for you, O Lord my God.
Xướng: Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con; con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. 

You are my help,
and in the shadow of your wings I shout for joy.
My soul clings fast to you;
your right hand upholds me.
R. My soul is thirsting for you, O Lord my God.
Xướng: Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người con.

-Response to Prayer of the Faithful: 

Hear Us, O Lord! 

-Offertory Hymn: ES # 181 "THIS BREAD THAT WE SHARE"


-Communion Hymn: ES # 187 "THE SUPPER OF THE LORD"


-Recessional Hymn: ES # 382 "O HOLY MARY"
The Holy Spirit Choir