Tìm Kiếm

13 tháng 8, 2023

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM NGÀY KHẤN DÒNG CỦA CHA PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê NGUYỄN VĂN NHỨT, O.P.

 
Sau Thánh Lễ Chúa Nhựt XIX Thường Niên năm A, chúng con ca đoàn Thánh Linh chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê, chúng con kính chúc mừng Cha kính yêu Ngày Kỷ Niệm Khấn Dòng lần thứ năm mươi mốt.

Chúng con cùng quây quần bên Cha kính yêu trong bữa tiệc bánh ngọt


Chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hằng hữu, chúng con xin Người luôn đồng hành cùng Cha kính yêu của chúng con, xin Người ban cho Ngài ơn sức khoẻ, ơn khôn ngoan, ơn hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp