Tìm Kiếm

25 tháng 12, 2022

THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VÀ TIỆC MỪNG BÉ HIỆP ĐI DU HỌC

 Hôm nay, ngày 25/12/2022,Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, ca đoàn chúng con dâng Thánh Lễ tại Nhà Thờ chính vào lúc 10 giờ 30.

Sau Thánh Lễ, chúng con có chụp ảnh lưu niệm cùng Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê kính yêu và chúng con gửi thiệp chúc mừng Lễ Giáng Sinh và nói với nhau lời chúc mừng nhân ngày đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

Chúng con cầu nguyện xin niềm vui và bình an của Chúa Hài Đồng luôn ở cùng chúng con. Hallelujah!

Chúng con có bữa tiệc mừng Chúa Giáng Sinh và Bé Hiệp đi du học sau Thánh Lễ.

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp