Tìm Kiếm

13 tháng 12, 2022

NGÀY HỒI TÂM CHÚA NHỰT III MÙA VỌNG, NĂM A - "SỐNG TÌNH HUYNH ĐỆ" (11/12/2022)

 Chúa Nhựt III Mùa Vọng, Năm A, chúng con được tụ họp Ngày Hồi Tâm với chủ đề "Sống Tình Huynh Đệ".

Chúng con xin tri ân quý Cha, quý Thầy, quý Bác, quý Cô, quý Chú, quý Anh, quý Chị, quý Em và Bạn bè thân hữu đã dành thời gian tham dự Ngày Hồi Tâm.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng hằng hữu, xin Ngài luôn đồng hành, thêm sức, tha thứ, thương xót và ban bình an cho chúng con. Amen.

Bài chia sẻ đầu tiên:
Yêu Thương Là Vun Trồng Và Bảo Vệ Chứ Không Phải Là Chiếm Hữu Và Thống Trị 
Linh Mục Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


Bài chia sẻ thứ hai:
Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng-Chương I
Linh Mục An-tôn Lê Quang Trinh, C.S.S.P.


Bài chia sẻ thứ ba:
Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng - Chương IV 
Linh Mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.S.S.R


Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhựt III Mùa Vọng, Năm A (11/12/2022) 
Linh Mục An-tôn Lê Quang Trinh, C.S.S.P.


Hình ảnh lưu niệm trong ngày hồi tâm:


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp