Tìm Kiếm

14 tháng 3, 2021

BLESSING OF THE LENTEN WREATH - FOURTH SUNDAY OF LENT, YEAR B (MARCH 14, 2021)

CHÚA NHỰT THỨ IV MÙA CHAY (14/03/2021) - GIA ĐÌNH BÌNH-QUỲNH-BÉ KEM


 


Cha Phan-xi-cô, Gia Đình Bé Kem cùng chụp ảnh lưu niệm

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp