Tìm Kiếm

21 tháng 3, 2021

BLESSING OF THE LENTEN WREATH - FIFTH SUNDAY OF LENT, YEAR B (MARCH 21, 2021)


CHÚA NHỰT THỨ V MÙA CHAY (21/03/2021) - GIA ĐÌNH MINH UYÊN
Cha Phan-xi-cô, Gia Đình Minh Uyên cùng chụp ảnh lưu niệm


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp