Tìm Kiếm

29 tháng 2, 2020

Tin của Minh Uyên

Con chào Cha,
Con là Minh Uyên đây, Cha và tất cả các thành viên trong ca đoàn có khỏe không ạ? Con mong là tất cả mọi người trong ca đoàn đều khỏe mạnh và bình an; con rất lo lắng cho tất cả mọi người.
Con nhớ Cha và mọi người rất nhiều.
Từ ngày con đi tới giờ cũng gần tròn một tháng rồi ạ, tuy còn khó khăn nhưng con đang dần dần thích nghi với môi trường và nhịp sống ở thành phố Melbourne này.
Ngày 17/2/2020 là ngày con chính thức đi học ở trường ACU - Australian Catholic University. Hiện tại, con đi học từ thứ 2 tới thứ 6 và từ 8:30am tới 1pm; con sử dụng xe buýt, xe lửa và xe tram để đi từ nơi con ở tới trường. Con đang phải học khóa EAP (English for Academic Purposes) trong 20 tuần, tới tháng 7 thì con mới được chính thức vào học chuyên ngành.
Trong thời gian ở đây, con đã được ngắm nhìn nhiều nơi trong thành phố, cũng một phần nhờ những chuyến tham quan mà nhà trường tổ chức cho sinh viên quốc tế vào mỗi chiều thứ 6.
Con vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng con xin tạm dừng email ở đây. Con xin Chúa luôn gìn giữ Cha và tất cả các ca viên được bình an. Con sẽ luôn cầu nguyện cho ca đoàn.
Con của Cha,
Minh Uyên.
Ps: Dưới đây con xin đính kèm các file bao gồm các hình ảnh về nhà thờ và nhà dòng mà con đã chụp được. Con cũng đính kèm hình con đi sinh hoạt với giới trẻ của nhà thờ Holy Eucharist tại nhà dòng.

==//==

Con thân mến,
Cảm ơn Con đã có lời thăm cha và ca đoàn.  Cha cảm tạ Chúa đã ban cho Con những bước đầu thuận lợi.  Mong các bước kế tiếp cũng tốt đẹp.
Con chú ý giữ sức khỏe, vì nơi ở mới có nhiều khác biệt thời tiết, thực phẩm, giờ giấc, thói quen so với Việt Nam.
Xin Chúa chúc lành cho Con.
P.X. Nhứt

Nhà-dưỡng-lão-NazarethHoly-Eucharist-Church

Redemption-Monastery

St.Patrick-CathedralSt.-Paul-Church