Tìm Kiếm

14 tháng 6, 2018

Cuộc Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức Lần Thứ 60 Dành Cho Các Quân Nhân Toàn Thế Giới--Với Phần Tham Dự Của Đội Vệ Binh Thụy Sĩ--Diễn Ra Vào Tháng 5, 2017