Tìm Kiếm

28 tháng 1, 2024

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN BẠN MICAE ĐẶNG VĂN THẮNG ĐƯỢC LÀM CON THIÊN CHÚA

Vừa qua, ngày 21/1/2024, Chúa Nhựt III Mùa Thường Niên, Năm B, Bạn Micae Đặng Văn Thắng đã được lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm, Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Thêm Sức tại Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Hôm nay, ngày 28/1/2024, Chúa Nhựt IV Mùa Thường Niên, Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê cùng các thành viên ca đoàn Thánh Linh và quý cộng đoàn tham dự Thánh Lễ đã chúc mừng cho Bạn Micae Đặng Văn Thắng và đại diện ca đoàn Thánh Linh có một món quà nhỏ dành tặng cho Bạn.

Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
-Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi
-Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn đồng hành và ban phước lành cho Bạn và gia đình của Bạn.
Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô, là Chúa chúng con. Amen.

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp