Tìm Kiếm

5 tháng 11, 2022

Hymns for the Thirty-second Sunday in Ordinary Time C (November 6, 2022)

 a) Entrance:ES #164: “LET US GO TO THE ALTAR” 


b) Responsorial Psalm: (Ps 17:1, 5-6, 8, 15) - EM page 251

R. Lord, when your glory appears, my joy will be full.
R. Lạy Chúa, khi ánh vinh quang Ngài tỏa rạng, con tràn ngập nỗi mừng vui.


Hear, O LORD, a just suit;
attend to my outcry;
hearken to my prayer from lips without deceit.R.
Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải;
Lời con than van xin Ngài để ý;
Xin lắng nghe tiếng con nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.R.

My steps have been steadfast in your paths,
my feet have not faltered.
I call upon you, for you will answer me, O God;
incline your ear to me; hear my word.R.
Con tuân giữ mọi đường lối Chúa dạy,
Con sẽ không vấp ngã.
Con kêu lên Ngài, lạy Chúa, vì Ngài đáp lời con;
Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.R.

Keep me as the apple of your eye,
hide me in the shadow of your wings.
But I in justice shall behold your face;
on waking I shall be content in your presence.R.
Xin giữ gìn con như thể con ngươi của Ngài,
Dưới bóng Ngài, xin thương che chở.
Về phần con, sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài;
Khi thức giấc, con được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan.R.

c) Prayer Of The Faithful Response:

Lord, Hear Our Prayer!

d) Offertory: ES #173 : “OUR BLESSING CUP”


e) Communion: ES #232 “THERE IS A LONGING”


f) Recessional: ES #293: “AGE TO AGE”
The Holy Spirit Choir