Tìm Kiếm

29 tháng 11, 2022

BÀI HÁT TRONG THÁNH LỄ NGÀY HỒI TÂM CHÚA NHỰT III MÙA VỌNG, NĂM A (11/12/2022)

 NHẬP LỄ : TRỜI CAO - DUY TÂN


DÂNG LỄ : CA KHÚC TRẦM HƯƠNG - HÙNG LÂN - DAO KIM


HIỆP LỄ : TIẾNG GỌI TRONG SA MẠC - LM. XUÂN THẢO


KẾT LỄ : AVE MARIA, CON DÂNG LỜI - LM. HUYỀN LINHCa đoành Thánh Linh tổng hợp