Tìm Kiếm

27 tháng 11, 2022

Blessing Of The Advent Wreath - First Sunday of Advent, Year A (November 27, 2022)

 Theo truyền thống hàng năm của Ca Đoàn Thánh Linh chúng con, vào Mùa Vọng hàng năm sẽ mời các Gia Đình của Ca Viên hoặc Gia Đình của Giáo Dân thường tham dự Thánh Lễ Chúa Nhựt dâng Vòng Hoa Mùa Vọng hàng tuần.
Hôm nay, Chúa Nhựt thứ I Mùa Vọng, năm A, gia đình Anh Patric và Chị Raphael dâng Vòng Hoa Mùa Vọng.

Anh Patric-Chị Raphael cùng Cha Phanxico chụp ảnh lưu niệm

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp