Tìm Kiếm

25 tháng 2, 2021

BUỔI HỌP MẶT NGÀY 24/02/2021 - CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 70 CỦA CHA PHAN-XI-CO

Ảnh lưu niệm chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Cha Phan-xi-co

Ca Đoàn Thánh Linh kính lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Cha Phan-xi-co (23/02/2021)

Ca Đoàn Thánh Linh kính lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Cha Phan-xi-co (23/02/2021)
Phần chia sẻ của Cô Hạp


Buổi Họp Mặt ngày 24/02/2021 - Phần chia sẻ của Cô Hạp

Phần chia sẻ của Bác Hòa

Buổi Họp Mặt ngày 24/02/2021 - Phần chia sẻ của Bác Hòa

Phần chia sẻ của Cô Chi

Buổi Họp Mặt ngày 24/02/2021 - Phần chia sẻ của Cô Chi

Phần chia sẻ của Cha Phan-xi-cô

Cha Phan-xi-co cầu nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các học viên và ca viên tham dự buổi họp mặt


Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp