Tìm Kiếm

1 tháng 11, 2020

THIÊN TAI Ở NA UY : Cả một khu đất tách rời khỏi đất liền và trôi ra biển...

 Thông thường mỗi khi đọc tin thấy chữ "landslide" thì ai cũng tưởng tượng ra cảnh đất đá trên núi lở ra và trôi xuống đè nát nhà cửa bên dưới, nhưng cảnh thiên tai này ở Na Uy thì khác mà là cả một khu đất bằng phẳng bên trên có nhiều nhà... tự động tách ra khỏi đất liền vá trôi ra biển rồi chìm luôn. Trong video này có ngôi nhà màu trắng trôi ra biển rồi lại trôi vào, vẫn đứng vững không chìm, thật kỳ lạ...

  (trong số những nhà đó, có nhà của chính tác giả video này)

  (Mở coi video đính kèm)