Tìm Kiếm

29 tháng 11, 2020

BLESSING OF THE ADVENT WREATH - First Sunday of Advent – Year B (November 29, 2020)


CHÚA NHỰT THỨ I MÙA VỌNG (29/11/2020) - GIA ĐÌNH MINH UYÊN
Cha Phan-xi-cô, Gia Đình Minh Uyên và hai bạn giúp lễ  cùngchụp ảnh lưu niệm

The Holy Spirit Choir