Tìm Kiếm

22 tháng 11, 2020

DANH SÁCH GIA ĐÌNH DÂNG VÒNG HOA MÙA VỌNG NĂM B


CHÚA NHỰT THỨ I MÙA VỌNG (29/11/2020) - GIA ĐÌNH MINH UYÊN
CHÚA NHỰT THỨ II MÙA VỌNG (06/12/2020) - GIA ĐÌNH ANH PAKIANATHAN SAVERIMUTHU
CHÚA NHỰT THỨ III MÙA VỌNG (13/12/2020) - GIA ĐÌNH ANH TIM
CHÚA NHỰT THỨ IV MÙA VỌNG (20/12/2020) -  GIA ĐÌNH ANH PATRICK

The Holy Spirit Choir