Tìm Kiếm

17 tháng 11, 2020

SAINT ANDREW DŨNG LẠC, PRIEST, AND COMPANIONS, MARTYRS -SOLEMNITY, NOVEMBER 15, 2020-

 Mừng Kính Lễ các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, Chúa Nhựt ngày 15/11/2020, Cha Phan-xi-cô, ca đoàn Thánh Linh cùng cộng đoàn, chúng con đã dâng hương và dâng lời kinh lên các Ngài, nhờ các Ngài cầu bầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng con được bình an, cho chúng con biết noi gương các vị Thánh Tử Đạo để mỗi ngày một sống xứng đáng hơn với danh xưng là người Ki-tô hữu. Amen!

Ca Đoàn Thánh Linh tổng hợp